Εισαγωγικό σημείωμα

Στο σύνηθες γκρίζο χρώμα των πόλεων, οι αστικοί χώροι πρασίνου δεν αποτελούν απλά χώρους αισθητικής απόλαυσης ή πράσινων κηλίδων, αλλά προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον άνθρωπο και στην κοινωνία γενικότερα. Βελτιώνουν το μικροκλίμα, ασκούν ακόμη και ιδιαίτερης αξίας κοινωνικές επιδράσεις συμβάλλοντας στην ψυχική και φυσική υγεία των ανθρώπων, ενώ παράλληλα διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο στο μετριασμό των αρνητικών συνεπειών που έχει προκαλέσει η αστικοποίηση.
Η ιστορία του πράσινου στις ευρωπαϊκές πόλεις έχει τις απαρχές της στα τέλη του 18ου αιώνα ως προνόμιο της τότε Γαλλικής αριστοκρατίας. Περνά μέσα από το χρόνο, για να αποτελέσει σήμερα μια κατάκτηση και έναν κοινό τόπο του συνόλου του αστικού πληθυσμού, και ένα από τα σημαντικότερα συνθετικά στοιχεία του σύγχρονου αστικού και περιαστικού τοπίου. Έννοιες, όπως οικοπόλεις και πράσινες υποδομές, γίνονται ολοένα και περισσότερο οικείες και αποκτούν στη σκέψη μας και στις αναζητήσεις μας ξεχωριστή θέση.
Η διαχείριση των αστικών χώρων πρασίνου βασίστηκε στις αρχές της δασικής οικολογίας. Ωστόσο, η διαρκής εξέλιξη και μελέτη των χώρων αυτών, ανέδειξε την πολυπλοκότητα των σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία τους, αλλά και το ρόλο τους μέσα στο τοπίο. Τελικά αναδείχτηκε μια νέα επιστημονική ενότητα, που οι αρχές της εκτείνονται πλέον σε ολόκληρο σχεδόν το φάσμα της οικολογικής επιστήμης, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογία του τοπίου.
Ο θεματικός αλλά και ο χωρικός σχεδιασμός των χώρων πρασίνου απαιτεί πλέον σύνθετη γνώση και πολύπλοκες προσεγγίσεις. Απαιτεί, επίσης, λεπτομερή ανάλυση του τοπίου, που υπερβαίνει τα στενά όρια ενός χώρου και εκτείνεται συχνά πέραν των ορίων του αστικού ιστού. Απαιτεί σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές, των οποίων η ορθή και επιστημονικά τεκμηριωμένη χρήση, μπορεί να οδηγήσει σε σχεδιασμό και διαχείριση που μεγιστοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες αυτών των οικοσυστημάτων.
Με το Π.Μ.Σ «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» φιλοδοξούμε να καλύψουμε:

Με χαρά και υπευθυνότητα λοιπόν, καθώς και με επίγνωση της δυσκολίας του εγχειρήματος, καλώ αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι, είτε από επαγγελματική και επιστημονική αναζήτηση, είτε για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας, θα ήθελαν να πλαισιώσουν αυτήν την πρωτοπόρα και δύσκολη προσπάθειά μας. Να δημιουργήσουμε μια ομάδα, η οποία μέσα από συνδυασμό επιστημών, απόψεων και ιδεών θα συγκλίνει προς έναν κοινό στόχο: τη βελτίωση του αστικού και περιαστικού ιστού, του σημαντικότερου ενδιαιτήματος του ανθρώπου.

Με εκτίμηση
Ο Δ/ντης του Π.Μ.Σ.

Καθ. Ιωάννης Τάκος