Υποδομές

Για τη λειτουργία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η Υλικοτεχνική Υποδομή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ