Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) μεταξύ των τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (επισπεύδoν τμήμα) της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η προαγωγή της γνώσης και της εκπαίδευσης σχετικά με τον Σχεδιασμό και τη Διαχείριση του Αστικού Πρασίνου, την ανάπτυξη της σχετικής έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων.
 
Σκοπός του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Οικολογία, Προστασία, Διαχείριση και Σχεδιασμού του Αστικού Πρασίνου και των αστικών οικοσυστημάτων, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στα πολύπλοκα επιστημονικά θέματα του Αστικού Πρασίνου και γενικότερα του Αστικού Περιβάλλοντος που θα τους δώσουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, ενώ ταυτόχρονα οι προσφερόμενες γνώσεις θα συντελέσουν στη δημιουργία σύγχρονων βιώσιμων πόλεων.
 
Στόχος του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και κυρίως εφαρμοσμένες περιοχές του Σχεδιασμού και της Διαχείρισης του Αστικού Πρασίνου και να προάγει την τεχνογνωσία και τα μεθοδολογικά εργαλεία και ερευνητικά αποτελέσματα στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Ειδικότερα, οι σκοποί του Προγράμματος είναι οι εξής:

  • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Επιστήμης του Αστικού Περιβάλλοντος.
  • Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την ορθολογική Προστασία και Διαχείριση του Αστικού Περιβάλλοντος.
  • Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαραίτητες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία σε δημόσιες υπηρεσίες, OTA, φορείς διαχείρισης πρασίνου και πάρκων καθώς και προστατευόμενων περιοχών, στον ιδιωτικό τομέα (μελετητές, εργολήπτες) και τέλος στον ακαδημαϊκό χώρο.
  • Προετοιμασία για σπουδές τρίτου κύκλου.