Επιστημονική ομάδα /

Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Τάκος Ιωάννης, Kαθηγητής (Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ)
Μέρου Θεοδώρα, Καθηγήτρια (Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ)
Ραυτογιάννης Ιωάννης, Καθηγητής (Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ)
Παπαδόπουλος Αντώνιος, Επ. Καθηγητής (Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ)
Λιόρδος Βασίλειος, Επ. Καθηγητής (Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ)
Σεχίδης Λάζαρος, Επ. Καθηγητής (Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ)

Άλλοι διακεκριμένοι καθηγητές ΑΕΙ και Ερευνητές καθώς και νέοι επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου, με εξειδίκευση σε επί μέρους θεματικές ενότητες του μεταπτυχιακού.
Τσιτσώνη Θέκλα (Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ)
Κωνσταντινίδου Ελισάβετ (Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ)
Αβτζής Δημήτριος (Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ)
Θανάσης Γεράσιμος (Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ)
Ξόφης Παντελεήμων (Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ)
Ματζίρης Ευάγγελος (Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ)
Μεταξάς Δημήτριος (Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ)
Κοντσιώτης Βασίλειος (Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ)

Εργαστηριακό Προσωπικό
Βιδάκης Κωνσταντίνος ΕΔΙΠ (Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ)
Πολύζου Ευαγγελία ΕΤΠ (Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ)