Επιστημονική ομάδα

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν:
I.     Μέλη Δ.Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων.
II.    Μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
III.   Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του επισπεύδοντος Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.
IV.   Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις  μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.


Μέλη Δ.Ε.Π.
Γήτας Ιωάννης, Kαθηγητής
Γκανάτσας Πέτρος, Αναπληρωτής καθηγητής
Ελευθεριάδου Ελένη, Καθηγήτρια
Ζάγκας Θεοχάρης, Kαθηγητής
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Καραγιάννης Ευάγγελος, Kαθηγητής
Λιόρδος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής
Μέρου Θεοδώρα, Καθηγήτρια
Μπακαλούδης Δημήτριος Αναπληρωτής καθηγητής
Ξόφης Παντελεήμων, Εκτ. Επίκουρος Καθηγητής
Παπαδόπουλος Αντώνιος, Αναπληρωτής καθηγητής
Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Αναπληρωτής καθηγητής
Στάθης Δημήτριος, Kαθηγητής
Τάκος Ιωάννης, Kαθηγητής
Τσιτσώνη Θέκλα, Καθηγήτρια
Τσιφτσής Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής

Μέλη ΕΔΙΠ
Τσακαλδήμη Μαριάνθη