Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα τρία (13) τρίωρα διδασκαλίας.

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017.

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017.