Επικοινωνία /

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου»
1ο χιλ Δράμας - Μικροχωρίου
Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Τ.Κ. 66 100 Δράμα

Τηλ. 25210 60414, fax: 25210 60415 (κ. Αποστολίδου Όλγα).
Email: mgreen@teiemt.gr
http:// mgreen.teiemt.gr

 Ώρες εξυπηρέτησης: εργάσιμες ημέρες Δευτέρα- Παρασκευή: 09:00 - 15:00.